Tu thuật thành tích

Tháng Mười Một 24, 2015 9:01 sáng
  1. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

IMG_20130905_102613

1.1. Nhận thức tư tưởng, chính trị.

– Có lập trường tư tưởng vững vàng. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Kiên định con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

– Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước mọi tình huống, trước những khó khăn

– Trong giảng dạy luôn cố gắng hướng HS vào việc nhận thức con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

 1.2. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

– Hoàn toàn tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

– Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, đường lối của Đảng pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể, nhân dân.

– Có sự uốn nắn kịp thời khi HS hiểu sai về đướng lối, chủ trương của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.

 1.3. Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động.

– Luôn chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của cơ quan, của đơn vị. Không bỏ trường, bỏ lớp, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động

 1.4. Giữ gìn đạo đức nhân cách, lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên.

– Có lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm. Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.

– Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo.

– Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

– Luôn trung thực trong giảng dạy cũng như trong cách đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân trên địa bàn công tác.

 1.5. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác.

– Trong quá trình công tác luôn cố gắng tạo ra sự đoàn kết với đồng nghiệp, với học sinh. Cùng các đồng nghiệp góp phần xây dựng một tập thể nhà trường đoàn kết trong quá trình hoạt động.

– Trung thực trong công tác giảng dạy cũng như trong các báo cáo mà BGH yêu cầu.

1.6. Quan hệ đồng nghiệp, phối hợp công tác, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.

– Quan hệ tốt với đồng nghiệp giúp đỡ đồng nghiệp có tinh thàn trách nhiệm cao trong giảng dạy, trong công tác.

1.7. Ý thức đấu tranh chống tiêu cực, tinh thần phê và tự phê, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

 – Luôn có ý thức đấu tranh chống tiêu cực, có tinh thần phê và tự phê cao, luôn được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của học sinh và nhân dân.

  1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Việc thực hiện nội dung chương trình: Thực hiện đúng và đủ theo phân phối chương trình, không bớt xén chương trình.

2.2.Việc soạn bài lên lớp, chuẩn bị thiết bị thí nghiệm dạy học: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ.

2.3.Phương pháp sư phạm, việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy:

– Sử dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với bộ môn, có áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, ôn thi học sinh giải toán cấp trường.

 2.4. Kết quả chất lượng giảng dạy là:

– Toán 9:  đạt 92,6% từ TB trở lên

– Công nghệ 9: đạt 100% từ TB trở lên

– Công nghệ 8: đạt 93,1% từ TB trở lên

– Mỹ thuật 8: đạt 100%

– Mỹ thuật 9: đạt 100%

2.5. Chuyên môn:

+ Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách

+ Hồ sơ giáo án: Xếp loại B

Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Đạt 01 học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện

2.6. Các biện pháp đã thực hiện để đạt được những thành tích nêu trên:

IMG_20130905_093240

Bản thân tôi luôn không ngừng cố gắng rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức thái độ học tập nghiêm túc, học hỏi kiến thức kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong đơn vị, và cả đơn vị bạn. Có ý thức tự học tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do ngành phát động. Tích cực sưu tầm,  nghiên cứu các tài liệu, sách báo, mạng In-tơ-nét để nâng cao trình độ chuyên môn. Tận dụng tối đa các phương tiện, thiết bị dạy học để phục vụ bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Bản thân đã tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm mới đồ dùng dạy học. Không ngừng tham gia đóng góp ý kiến với các thành viên trong tổ chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đơn vị.

  1. Công tác kiêm nghiệm:

– Tổ trưởng chuyên môn: Có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng, thường xuyên kiểm tra giúp đỡ các thành viên trong tổ.

– Phổ cập giáo dục: Có kế hoạch rõ ràng và hoàng thành các loại hồ sơ, sổ sách. Xã đã đạt chuẩn phổ cập tại thời điểm tháng 12 năm 2014.

  1. Tham gia các hoạt động Đảng, đoàn thể, công đoàn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội: Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, gương mẫu trong mọi công việc. Tích cực tham gia các tổ chức xã hội (đóng góp các loại quỹ đầy đủ ). Bản thân cùng với các giáo viên trong trường, BGH, BCHCĐ, các doanh nghiệp và các bậc phụ huynh học sinh đổ bê tông được 400m2 sân trường. Tham gia các hoạt động một cách nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên đây là thành tích đã đạt được của cá nhân Tôi trong năm học 2014 – 2015. Kính mong Hội đồng thi đua của nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt và công nhận danh Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Tôi năm học 2014-2015.

       Tôi xin chân thành cảm ơn !IMG_20130905_102617