Giới thiệu

Trường PTDTBT THCS Bằng Thành thành lập năm 2013 trên cơ sở tách từ trường cấp I-II Bằng Thành. Từ năm 2013, nhà trường đã chuyển đổi loại hình trường thành trường bán trú thành. Năm học 2015 – 2016, nhà trường có tổng số 26 CB,GV,NV. Tổng số học sinh là 215 em với 198 học sinh ở bán trú. Trường có 9 lớp…