3

Thơ Xuân Ba

Giữ lửa Tặng các thầy cô Bằng Thành (*) Anh dạy ở trường nào? Đi tập huấn bạn hỏi: – Mình dạy ở Bằng Thành. – Ồ! Thế thì xa lắm. Ừ, có…